IETL ju bashkuan 4 praktikante të reja për punë praktike

IETL ju bashkuan 4 praktikante të reja për punë praktike

IETL-së ju bashkangjiten edhe 4 vajza për punë praktike, të cilat janë të përkahura nga MFK- Programi Gratë në Energji. Falenderojmë Millennium Foundation Kosovo për mundësinë e dhënë institutit për partneritet në programin për punë praktike dhe vajzave ju urojmë sukses gjatë rrugëtimit tonë të përbashkët. #empoweringwomen #girlpower

Leave a Reply

Close Menu