IETL

Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë (IETL) është themeluar nga Oda Ekonomike e Kosovës (KCC) në Maj të vitit 2019, bazuar në Ligjin Nr. 04 / L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

Misioni

Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës në bazë të filozofisë së sektorit privat. Ofrimi i shërbimeve për sektorin privat me qëllim të ngritjes së aftësisë konkurruese, rritjes së investimeve si dhe eksportit.

Vizioni

Vizioni ynë është ofrimi i shërbimeve me standarde të larta të punës, të njohur për cilësinë dhe besueshmërinë e shërbimeve mbështetëse për zhvillimin e ndërmarrësisë dhe sektorit privat.

Çfarë bëjmë ne

Instituti IETL është i angazhuar në dy fusha kryesore:

 

Trajnime, Konsulencë dhe Mentorim IETL ka një ekipë profesionale me ekspertizë të gjerë për sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Ne ofrojmë programe trajnimi, konsulence dhe mentorimi në përkrahje të fuqizimit të sektorit privat dhe programe trajnimi me qëllim të promovimit të rritjes së punësimit tek të rinjtë dhe gratë.

Hulumtime, Avokim dhe ofrimin e zgjidhjeve racionale – IETL ka një ekipë të hulumtuesve profesional që merren me hulumtime dhe analiza me standarde të larta për mjedisin biznesor në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Përmes hulumtimeve tona ne sjellim ide për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet ekonomia dhe sektori privat në vend.

Ekipi Ynë

Besa Zogaj Gashi

Drejtore Ekzekutive

Viola Brahushi

Koordinatore e projekteve

Gent Sejdiu

Kryetar i Bordit të Drejtorëve

Alajdin Fusha

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Jeton Vokshi

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Rexhep Qarkaxhija

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Të Rejat

Close Menu