IETL

Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë (IETL) është themeluar nga Oda Ekonomike e Kosovës (KCC) në Maj të vitit 2019, bazuar në Ligjin Nr. 04 / L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

Misioni

Misioni i Institutit për Ekonomi të Tregut të Lirë (IETL) është promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës në bazë të filozofisë së sektorit privat. Të ofroj shërbime për biznese, avokim bazuar në dëshmi për politikat në mbështetje të mjedisit miqësor për sektorin privat me qëllim te ngritjes se aftësisë konkurruese, rritjes se investimeve si dhe eksportit.

Vizioni

Vizioni i IETL është të ketë pozicion të rëndësishëm në fushën e tij, i njohur për cilësinë dhe besueshmërinë në ofrimin e shërbimeve mbështetëse për zhvillimin e ndërmarrësisë dhe sektorit privat , në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe qendrore, donatorët dhe palët tjera të interesit. IETL do të ketë rol aktiv në shfrytëzimin e rezultateve të hulumtimit për avokim, diskutim e debate publike për të ndikuar në krijimin e politikave më të mira për sektorin privat.

Çfarë bëjmë ne

Instituti IETL është i angazhuar në tre fusha kryesore:

hulumtime dhe avokim |  zhvillim i tregut  | trajnime dhe konsulencë

Ekipi Ynë

Besa Zogaj Gashi

Drejtore Ekzekutive

Viola Brahushi

Koordinatore e projekteve

Gent Sejdiu

Kryetar i Bordit të Drejtorëve

Alajdin Fusha

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Jeton Vokshi

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Rexhep Qarkaxhija

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Të Rejat

Close Menu