“Standardet e Tregut të Pasurive të Paluajtshme”

“Standardet e Tregut të Pasurive të Paluajtshme”

Këtë vit jemi përzgjedhur nga Shoqata e Bankave të Kosovës – Faqja zyrtare (SHBK), ku te gjitha bankat anëtarë të SHBK e vlerësuan se raporti final “Standardeve të Tregut të Pasurive të Paluajtshme”i përmbushë kërkesat dhe ofron të dhëna të mjaftueshme të cilat do të shërbejnë si mekanizëm për monitorimin e lëvizjeve te çmimeve te patundshmërive me rastin e dhënies së kredive hipotekare. Ju falënderojmë për bashkëpunimin dhe besimin e dhënë ekipës.Vazhdojmë tutje.

https://www.bankassoc-kos.com/Al/lajme/738/shoqata-e-bankave-te-kosoves-mbajti-takim-me-institutin-per-ekonomi-te-tregut-te-lire/?fbclid=IwAR1XP37c00wmq-kj2B8rb9RdemXo3BmItCs5KNvAAQ2QQMDbztS_Dyz7mYw

Leave a Reply

Close Menu