“Kujdesi ndaj Konsumatorëve”

“Kujdesi ndaj Konsumatorëve”

Sot mbajtëm trajnimin “Kujdesi ndaj Konsumatorëve” për anëtarët e Shoqatës së Zejtarëve dhe Afaristëve të Prizrenit -SHZAP. U zhvillua një trajnim shumë interaktiv me diskutime e shkëmbime përvojash nga secili pjesëmarrës. Trajnimi u mbështet nga Ministria e Zhvillimit Rajonal.Falenderojmë anëtarët dhe kryesinë e SHZAP për mikëpritjen. IETL do vazhdoj ti kontriboj sektorit privat në tërë Kosoven përmes trajnimeve e hulumtimeve.#ietl#enterprenuership

Leave a Reply

Close Menu