Intervista e z.Gent Sejdiu për projektin “Standardet e Tregut të Pasurive të Paluajtshme në Kosovë”

Intervista e z.Gent Sejdiu për projektin “Standardet e Tregut të Pasurive të Paluajtshme në Kosovë”

Intervista e realizuar sot nga z,Gent Sejdiu në programin e mëngjesit në RTK1, për të diskutuar në përgjithësi disa nga trendet e përgjithshme në Tregun e Pasurive të Paluajtshme në Kosovë, të dhënat nga gjetjet kryesore të edicionit të pestë të projektit “Standartet e Tregut të Pasurive të Paluajtshme në Kosovë”, në të cilin ishte ideator dhe menaxher i projektit për vite me radhë. Realizimi i edicionit te fundit u mbështet financiarisht nga Shoqata e Bankave të Kosovës.

Leave a Reply

Close Menu