Programi i trajnimit në temën “E-Commerce (Tregtia Online)”

Programi i trajnimit në temën “E-Commerce (Tregtia Online)”

IETL mbajti trajnimin e radhës me temen E-Commerce (Tregtia Online) mbështetur financiarisht nga Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR).

Perfitues te ketoj trajnimi ishin te rinj dhe te reja të cilët kanë biznese eksistuese të cilët kishin interes për të përdorur teknika të avancuara të reklamimit; si të shesin dhe blejnë online, si të menaxhojnë rrjetet sociale, si të krijojnë dhe menaxhojne një marke (brand) online; si të rrisin numrin e ndjekësve në Instagram dhe Facebook dhe tema tjera te nevojshme per te zhvilluar krijuar nje dyqan online.

Me njohuritë e marra nga ky trajnim, janë aftesu mjaftueshem per ti adaptuar  bizneset e tyre ndaj sfidave të ndryshme  te krijuara gjate dhe post COVID-19.

Leave a Reply

Close Menu