Ndërmarrësia e Grave në Energji Women Energy Entrepreneurs

Ndërmarrësia e Grave në Energji Women Energy Entrepreneurs

Për të gjitha gratë e interesuara sot është hapur një mundësi e mire përmes programit “Ndërmarrësia e Grave në Energji Women Energy Entrepreneurs – WEE të Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit (MFK) për bizneset në pronësi të grave që të zhvillojnë biznesin e tyre duke përfituar nga aplikimi i masave të Energjisë Efiçiente.

Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë (IETL) së bashku me Miller Center (https://www.scu-social-entrepreneurship.org) do të jetë gati të ju ndihmojë në zhvillimin e një biznes plani serioz për këtë thirrje.

Për më shumë shih linkun më poshtë.
https://millenniumkosovo.org/womeninenergy/grants/

Close Menu