Programi i trajnimit në temën “Marketingu Digjital dhe SMM (Social Media Marketing)”

Programi i trajnimit në temën “Marketingu Digjital dhe SMM (Social Media Marketing)”

IETL në mbështetje të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) realizoi programin “Marketingu Digjital dhe SMM (Social Media Marketing)” me qëllim të rritjes së aftësive digitale për të rinjtë dhe të rejat përfitues të këtij programi.

Përfituesit e trajnimit shprehen interesim të madh në këtë teme gjate ligjeratave dhe ushtrimeve grupore për të zgjeruar njohuritë e tyre. Mediat sociale tashmë janë një nga mjetet kryesore të marketingut të bizneseve dhe organizatave.

IETL do vazhdojë të realizojë trajnime sipas kërkesave të tregut të punës me qëllim të ngritjes së kapaciteteve për të rinje dhe reja.

Leave a Reply

Close Menu