Programi “Zhvillimi i karrierës përmes shkathtësive të buta”

Programi “Zhvillimi i karrierës përmes shkathtësive të buta”

IETL me përkrahje financiare të Komunës së Prishtinës ka realizuar trajnimin me 30 të rinj dhe të reja për shkathtësi të buta. Qëllimi i projektit ishte që, përfituesit përmes trajnimit të marrin njohuri se si të gjejnë një vend pune dhe si të jenë më efikas në punë; si të menaxhojnë kohën dhe stresin; si të kenë shkathtësi me të mira të komunikimit, Të folurit publik/Komunikim me palët e jashtme; Shkathësi të të shkruarit – shkrim akademik, shkrim të raporteve etj.

Leave a Reply

Close Menu