“Kosovo Energy Production”

“Kosovo Energy Production”

Nëse ju duhen të dhëna se sa është prodhimi i njërit prej burimeve të energjisë në Kosovë, si p.sh sa është energjia diellore, erës, hydro si dhe energjia e prodhuar nga prodhuesit vendor dhe krahasimi i tyre, ju mund ti gjeni në aplikacionin e parë dhe të vetëm në Kosovë “Kosovo Energy Production”.

Në këtë aplikacion ju mund të informoheni edhe për nivelin e emetimin të dioksidit të karbonit nga thëngjilli, si dhe për sasinë energjisë elektrike të importuar. Për më shumë klikoni në: https://www.electricity-ks.com/

Kosovo Energy Production është pjesë e #DigDataKosovo sfida për të dhëna të hapura, implementuar nga IETL-Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë dhe Komtel Project Engineering , mbeshtetur nga Millennium Foundation Kosovo dhe Millennium Challenge Corporation.

#DigDataKosovo

#energyproduction

#electricity

#transparency

Leave a Reply

Close Menu