“Shkathtësitë e buta dhe Kujdesi ndaj Konsumatorëve”

“Shkathtësitë e buta dhe Kujdesi ndaj Konsumatorëve”

Sot u mbajt trajnimi “Shkathtësitë e buta dhe Kujdesi ndaj Konsumatorëve” mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal. Jemi të lumtur që vazhdojmë implementojmë projekte për fuqizimin dhe përkrahjen e të rinjëve për punësim.Falenderojmë Ministrinë e Zhvillimit Rajonal për mbështetjen, ndërsa ne do vazhdojmë të punojmë në mbështetje të sektorit privat, grave dhe të rinjëve përmes trajnimeve dhe hulumtimeve për sektor të ndryshëm ekonomik.#empoweringyouth#ietl

Leave a Reply

Close Menu